Top Lines si kompani lidere në proçesin dhe transportin e punëtorëve sezonal,do të ofrojë dhe këtë vit transport me autobus direkt nga Shqipëria për në Greqi për të gjithë punëtorët sezonal.

Nëse jeni punëtor sezonal qe keni vërtetimin me kod nga pronari, dhe ju ka dalë emri në Kakavi, atëherë Top Lines ju bën të mundur udhëtimin direkt me autobus (pa ndërrim) nga pika kufitare e Kakavisë.

Gjithashtu pranë agjensive Top Lines do të gjeni mbështetje për dokumentacionin plotësues që do t’ju nevojitet për nxjerrjen AFM dhe AMKA në Greqi.

Të gjithë punonjësit sezonale të cilët kanë të drejtë të udhëtojnë mund të drejtohen tek agjensitë e Top-Lines të rrethit ku jetojne për tu informuar për proçedurat e udhëtimit, ose mund të telefonojnë tek numrat e telefonit :

+35542233050  dhe 0692061989

Pranë zyrave tona do gjeni të gjithë paketën e shërbimeve që ju nevojiten për të udhëtuar.

Për shkak të COVID-19 udhëtimet do kryhen sipas rregullave dhe protokolleve të sigurisë të përcaktuara.