Rregullat e udhëtimit 

Rregullat e udhëtimit

Rregullat e udhëtimit të firmës Top Lines

Pasagjeri

  • Pasagjerët janë të detyruar të paraqiten pranë pikës së nisjes të paktën 30 minuta përpara orarit të nisjes
  • Pasagjerët janë të detyruar të jenë të pajisur me te gjitha dokumentacionin e nevojshëm që nevoitet për të kaluar kufirin (Pasaporta, leje qëndrimi, visë, garanci etj)
  • Fëmijët që udhëtojnë vetëm me njërin nga prindërit duhet të jenë të pajisur me një vërtetim të posaçëm nga prindri tjetër që i lejon fëmijës udhëtimin. Në rast se nuk disponojnë një dekument të tillë , fëmijët nuk munden të udhëtojnë.
  • Ndalohet cigarja dhe cigarja elektronike brënda autobusëve gjatë gjithë udhëtimit.
  • Ndalohet konsumi i alkolit brenda në autobus

Rregullorja

  • Firma nuk merr përsipër për asnjë rast që të çojë pasagjerët në vëndet ose ato pjesë rruge që nuk janë të shënuara në biletë
  • Agjentët e firmës sonë nuk mbajnë përgjegjësi për vonesa për arsye që nuk kanë të bëjnë me firmën si përshëmbull moti, vonesa në pikat kufitare, greva etj
  • Autobusët nuk janë të detyruar të presin në pikat doganore pasagjerët që kanë probleme me dokumentacionin më shumë se 10 minuta

 

Me blerjen e biletës suaj pasagjeri ka pranuar pa rezervim të gjitha rregulloret e udhëtimit, regulloren e kthimit të bilatave dhe të anullimit.

Për të lexuar rregullat e anullimit klikoni këtu https://top-lines.al/rregullat-e-biletes/

Faqja e internetit në Greqi https://www.top-lines.gr/

Për më shumë informacione rreth rregullave të udhëtimit, oraret e udhëtimit dhe çmimet e firmës sonë telefononi tek numri 2105203350 – 51 – 52(FAX)